تصویر قطعه/تجهیز نام قطعه/تجهیز مشخصات فنی(مثل توان دبی هد و ابعاد) نوع نیروگاه گازی/بخار نوع واحد سازنده قطعه تجهیز(نام، نشانی پستی ،سایت) تعداد نصب شده قطعه تجهیز در هر واحد سال ساخت قطعه/تجهیز محل نصب در نیروگاه
image-1 طراحی و ساخت بورد الکترونیکی ویبره بویلرفید پمپ ها بخار بخار امور ابزاردقیق نیروگاه شهید مفتح 6 1396 پمپ های آب تغذیه بویلر
image-1 طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ دمای مشعلهای بویلر بخار بخار امور ابزاردقیق نیروگاه شهید مفتح 1 1394 بویلر
طراحی و ساخت دستگاه حفاظت میکسر کلاریفایر پیش تصفبه بخار بخار امور ابزاردقیق نیروگاه شهید مفتح 1 1396 تصفیه خانه
image-1 طراحی و ساخت بورد الکترونیکی سیستم AV5(سیستم کنترل بای پاس توربین) بخار بخار امور ابزاردقیق نیروگاه شهید مفتح 60 1396 سیستم کنترل ولوهای توربین