ردیف عنوان تاریخ
1 آکهی مناقصه عمومی پخت و سرو غذای روزانه کارکنان نیروگاه شهید مفتح 2023-05-30
2 آگهی تجدید مناقصه عمومی کرایه ۷ دستگاه اتوبوس سرویس ایاب و ذهاب 2023-05-14
3 آگهی مناقصه ۰۱٫۱۴۰۲کرایه ۷ دستگاه اتوبوس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه شهید مفتح 2023-05-01
4 آگهی مناقصه ۱۴۰۱٫۶ تأمین نیروی خدماتی و مشاوران مورد نیاز 2023-01-10
5 آگهی مناقصه عمومی ۱۴۰۱٫۰۵ تأمین نیروی خدماتی حجمی 2023-01-10
6 آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱٫۰۴ خرید خدمات فضای سبز نیروگاه شهید مفتح 2023-01-01
7 آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو سانتافه مدل ۲۰۱۰ 2022-11-03
8 آگهی تجدید مزایده عمومی شماره ۱۴۰۱٫۰۱ فروش اقلام ضایعاتی نیروگاه شهید مفتح 2022-09-05
9 آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱٫۰۲ خرید مواد شیمیایی هیدرازین هیدرات 2022-08-22
10 آگهی مناقصه عمومی خرید مواد شیمیایی هیدرازین هیدرات 2022-06-29
11 آگهی مزایده شماره۱۴۰۱٫۰۱ فروش اقلام ضایعاتی نیروگاه شهید مفتح 2022-06-08
12 آگهی تجدید مناقصه عمومی سالن غذاخوری نیروگاه شهید مفتح 2022-05-24
13 آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱٫۰۱ 2022-05-05
14 آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 99/04 1399-11-26
15 آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 99/05 1399-11-26