ردیف عنوان تاریخ
1 آگهی تجدید مناقصه کرایه اتوبوس سرویس های ایاب و ذهاب نیروگاه شهید مفتح 2024-06-01
2 آگهی مناقصه خرید مواد شیمیایی هیدرازین هیدرات 2024-05-25
3 آگهی مناقصه خرید مواد شیمیایی آب ژاول 2024-05-25
4 آگهی مناقصه عمومی ۱۴۰۳٫۰۲ اجاره ۷ دستگاه اتوبوس سرویس های ایاب و ذهاب نیروگاه شهید مفتح 2024-05-15
5 آگهی مزایده عمومی ۱۴۰۲٫۰۲ فروش پسماندهای ناشی از قلیاشویی نیروگاه شهید مفتح 2024-02-26
6 آگهی مناقصه عمومی شماره ۰۸٫۱۴۰۲ تأمین نیروی خدماتی حجمی در شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح 2024-01-24
7 آگهی مناقصه عمومی شماره ۰۷٫۱۴۰۲ تأمین نیروی خدماتی و مشاوران مورد نیاز شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح 2024-01-24
8 آگهی تجدید مناقصه عمومی ۰۶٫۱۴۰۲ خرید خدمات نگهداری از فضای سبز نیروگاه شهید مفتح 2024-01-22
9 آگهی مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز نیروگاه شهید مفتح 2024-01-10
10 آگهی مزایده عمومی ۱۴۰۲٫۰۱ فروش خودرو هیوندا آزرا مدل ۲۰۰۸ 2023-12-30
11 آگهی مناقصه عمومی ۱۴۰۲٫۰۵ خرید انواع اکسپنشن جوینت های پارچه ای جهت نیروگاه شهید مفتح 2023-11-25
12 آگهی مناقصه ۱۴۰۲٫۰۳ انجام خدمات و فعالیت تخلیه سوخت مایع نیروگاه شهید مفتح 2023-11-20
13 آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۲٫۰۴ خرید انواع اکسپنشن جوینت های فلزی 2023-11-25
14 آکهی مناقصه عمومی پخت و سرو غذای روزانه کارکنان نیروگاه شهید مفتح 2023-05-30
15 آگهی تجدید مناقصه عمومی کرایه ۷ دستگاه اتوبوس سرویس ایاب و ذهاب 2023-05-14